zz311

De immaterielle rettigheder kan være et mysterium for mange. Hvad dækker det immaterielle egentlig over? Og hvordan kan man sikre sig disse rettigheder? De immaterielle rettigheder er et udtryk for retten over dine intellektuelle frembringelser, så det kan betale sig for de fleste at bruge et par minutter på at sætte sig ind i hvad disse rettigheder berører, og hvordan man får dem.  

Hvad er immaterielle rettigheder?

De immaterielle rettigheder er muligheden for at beskytte sine intellektuelle bestræbelser. Det kan altså dække over litteratur, kunst, designs eller logoer. Det kan være idéer i forskellig form.

Når du har immaterielle rettigheder over en idé, så har du eneret til konstruktionen og benyttelsen af den. Det er derfor vigtigt at sikre sig rettighederne over de idéer og produkter, man frembringer, da de let kan kopieres eller plagieres.

cykel

Hvordan sikrer jeg mine immaterielle rettigheder?

Du kan hente hjælp til processen med at tilegne dig immaterielle rettigheder online. Det kan du for eksempel gøre via nemrettighed.dk. Her kan du hente informationer om de forskellige processer, ligegyldigt hvad du skal sikre dig rettighed til.

Der kan du med fordel overlade arbejdet til en advokat, da det kan tage tid at sætte sig ind i, hvordan man registrerer sig. Selvom du overgiver arbejdet, kan du stadig følge med, da det hele foregår online. Du har således altid adgang til sagen, så du behøver ikke at være helt ekskluderet fra sagsgangen.

Sådan sikrer du virksomhedens immaterielle rettigheder

For virksomheder kan det betale sig at få en varemærkeregistrering. Varemærket er virksomhedens ansigt udadtil – altså det, der etablerer kundekontakten.

Det er derfor en mulighed for at differentiere virksomheden fra andre på markedet, og derfor er varemærket vigtig for virksomhedens vækst og kendetegn. Varemærkeregistrering sørger for, at virksomheden registreres hos Patent- og varemærkestyrelsen. På den måde kan du sikre dig rettigheder til bestemte ord eller navne i hele landet.