zz311

Hver dag suser der med garanti mange hundrede, hvis ikke tusinder, liter vand igennem vandrørene i både danske hjem og virksomheder. Og med de stigende forbrugspriser kan det være en investering værd at sikre sig, ikke at betale mere for de basale og nødvendige ressourcer, som private såvel som virksomheder benytter sig af. I krisetider er der jo sjældent noget værre end et økonomisk rap over nallerne. Netop det kan undgås med flowmåling af vand.

Flowmåling af vand

En flowmåler er et apparat, der måler volumen og hastigheden af en væske eller gas, der passerer gennem en rørstruktur. En flowmåler til vand måler derfor mængden af vand, der skal igennem et vandrør og er det, der giver information om vandforbrug, mulige lækager med mere. Disse målere bruges mange steder – både i det private hjem, som målere på dine vandrør – men også ude i spildevandsindustrien, landbruget og i større virksomheder, der har et meget højt vandforbrug.

Ny teknologi

Og det er især vandregningen kan overraske mange. Og i virksomheder, der har et væsentlig større vandforbrug end en privat bolig kan flowmåling af vand rette op på unødvendige omkostninger. Med en elektromagnetisk flowmåler sikres du nemlig stabile og meget præcise målinger, der informerer dig om virksomhedens konkrete vandforbrug. En elektromagnetisk flowmåler har derudover ingen bevægelige dele. Det betyder, at risikoen for, at selve målere kunne påvirke trykforholdet i rørsystemerne, er elimineret.

Sikrer virksomheden mod vandskader

Udover, at du kan få informationer om virksomhedens vandforbrug, så kan du også sikre virksomheden mod unødvendige omkostninger i tilfælde af en lækage og efterfølgende vandskade. Skulle der derfor være sket en lækage, kan måleren informere om dette, da der så vil ske en ændring i flowet i rørstrukturen. På denne måde kan du sikre dig mod vandskader og overforbrug af netop vandressourcer.