zz311

Der kan være mange følelser i spil, når du bliver ramt af arbejdsløshed. Du kan være bitter, føle dig svigtet, uretfærdigt behandlet eller misforstået og vred. Du kan være ærgerlig eller lettet, eller du kan blive ramt af en dyb flovhed.

Alle følelser kan være i spil, nogle af dem kan være berettiget, andre kan være helt irrationelle. Det er jo fordi, det er en voldsom oplevelse lige pludselig at have mistet sit job. Det kan godt tage noget tid at komme videre efter sådan en oplevelse.

Uden arbejde

Den retfærdige harme

Uanset om dine følelser i forbindelse med en arbejdsløshed er rationelle eller ej, så ændrer det jo ikke noget ved, hvordan du reagerer på at miste dit job. At blive fyret er en alvorlig sag, og det er i en grad et tab af identitet ikke længere at have et arbejde. Vores identitet er i en stor grad bundet op på vores uddannelse og vores job.

Hvis du så tilmed oplever, at det ikke er gået ordentligt til, at du er blevet svigtet af kollegaer eller en chef, eller at du er blevet misforstået eller dårligt behandlet, så er det helt naturligt, at du bliver harm.

Flovheden

Det er også helt naturligt at føle dig flov, når du bliver fyret fra dit job. Du er jo blevet vejet og fundet for let. Du er en, som man ikke længere ønsker på arbejdspladsen. Du er ikke god nok.

Alle de følelser kan du risikere at vende indad. Det slider på selvtilliden at være en, som nogen synes, ikke er god nok til sit arbejde eller er en, som ikke er ønsket på arbejdspladsen. Det kan være ret flovt.

Også selv om du måske udadtil mener, at chefen er et fjols, og du alligevel ikke synes om den der arbejdsplads, så kan flovheden godt sidde og gnave indeni. Det tærer både på dit humør og dit overskud. Pas på, at den manglende selvtillid, flovheden og bitterheden ikke får alt for godt fat i dig, inden du igen får overskud til at søge et nyt job.

Fyret

Brug din fagforening

Hvis du er medlem af en fagforening, så har du en stærk organisation i ryggen. Her vil du kunne få hjælp til faglige spørgsmål både inden, det går galt, og når det er gået galt.

Bliver du skidt behandlet på din arbejdsplads, så kan du få gode råd og vejledning, og du kan få konkret hjælp, hvis der er hold i dine klager. Desuden kan du få understøttelse, når du er berettiget til det. Det er i det hele taget en god støtte og en virkelig stor tryghed, du får i dit arbejdsliv, når du er medlem af en a-kasse og en fagforening.

Med din fagforening i ryggen står du meget stærkere i en faglige problemstilling, end hvis du stod med den helt alene.

Brug den gerne, inden tingene på din arbejdsplads går helt i hårknude, eller hvis du oplever noget, som ikke er i orden. Det er lige præcis det, en fagforening og en a-kasse er til for.