zz311

E-bøger er et glimrende e-medie til at blive klogere. E-bøgerne er næste gratis for udgiverne at distribuere, og dermed kan du, som læser, som hovedregel få e-bøgerne – og dermed den ønskede viden, gratis.

Du skal blot være opmærksom på, at ordet “gratis” kan være lidt misvisende. Fordi, for at få en e-bog om et givent emne, eksempelvis indenfor marketing, så skal du oplyse din email, for enten at få e-bogen tilsendt, eller downloade bogen.

Ikke at det er problem, du skal blot være opmærksom på det.

Og skulle du føle, at det er et problem, så vil du efterfølgende kunne afmelde dig den email-liste, som du er blevet en del af, i denne forbindelse.

Når du så har læst din e-bog, så sørg for at få skrevet den, for dig, bedste viden ned. Læg eventuelt opgaver ind i din kalender, så du får fulgt op på de ting, som du har lært. På den måde sikrer du dig, at der ikke er noget, som går i glemmebogen.

Et godt eksempel på en branche, hvor der laves en lang række e-bøger er indenfor marketing. Eksempelvis kan du få en e-bog om influencer marketing.

Her kan du eksempelvis lære alt om at finde de bedste influencers, som du kan bruge i dine markedsføringskampagner. Du kan også lære, hvordan du undgår at lave de værste og måske dyreste fejl.

Så alt i alt, så kan du – med lidt kalender-disciplin – få stor glæde af, at downloade diverse e-bøger.

På den måde kan du finde ud af, om du gerne vil lære mere om emnet, eksempelvis via et online kursus. Vælger du et online kursus, så vælg ikke et af de overfladiske kurser, som findes på markedet. Vælg derimod et kursus, som skaber stor værdi for dig.

Og så tilbage til e-bogen. En væsenlig pointe er: Du kan også styrke dit CV, hvilket altid er vigtigt. For ingen ønsker jo en fyreseddel.

Tilbage er derfor kun at ønske dig god jagt efter gratis e-bøger, som passer lige til den branche, som du arbejder i.